Veiligheid

Welzijn013 richt zich ook op het gebied van beveiliging van zorg en welzijnsinstellingen. De beveiliger zorgt voor veiligheid, bescherming en fysieke ondersteuning van uw begeleiders, verpleegkundigen en cliënten (in instellingen of ambulant). Goede ondersteuning is van essentieel belang om de veiligheid en de leefbaarheid tussen onze beveiligers en de professionals tot stand te brengen om zo tot een goede samenwerking te komen.

Veiligheid voorop

De beveiligers hebben ervaring in de beveiliging van verschillende soorten instellingen binnen de sociale en zorgsector met verschillende ziektebeelden, zoals psychische en lichamelijke aandoeningen. Wij zijn actief en hebben ervaring in de beveiliging van:

 

  • Crisiscentra
  • GGZ
  • Ouderenzorgcentra
  • Sociaal maatschappelijk opvang
  • Tbs-klinieken, open- en gesloten afdelingen
  • Verslavingszorg
  • Ziekenhuizen

Scholing

Medewerkers van Welzijn013 worden als assistent woonbegeleider ingezet. Voor deze functie worden zij zowel intern als extern getraind en opgeleid. Binnen de opleiding van Welzijn013 zijn o.a. de volgende onderdelen opgenomen:
• Ziektebeeldherkenning en begeleiding
• Verbale en non-verbale communicatietechnieken
• Fysieke en verbale agressie hantering
• De-escalerend werken
• Dwang & drang, Wet BOPZ
• Monitoring (volgens HIC en VIC methodieken)
• Herkennen (gebruik) van verdovende middelen.

Algemene aanvullingen

Alle Welzijn 013 professionals zijn in het bezit van een geldige VOG.
Binnen het betreffende VOG zijn de volgende artikelen opgenomen:
• 2.3 – no.45
• 2.4 – no.85
• 2.5 – Binnen het betreffend artikel, gaat het om werken met mensen, die een verstandelijk en/of psychiatrische beperking hebben.

Neem contact met ons op