Veiligheid

Welzijn013 richt zich ook op het gebied van beveiliging van zorg en welzijnsinstellingen. De beveiliger zorgt voor veiligheid, bescherming en fysieke ondersteuning van uw begeleiders, verpleegkundigen en cliënten (in instellingen of ambulant). Goede ondersteuning is van essentieel belang om de veiligheid en de leefbaarheid tussen onze beveiligers en de professionals tot stand te brengen om zo tot een goede samenwerking te komen.

Veiligheid voorop

De beveiligers hebben ervaring in de beveiliging van verschillende soorten instellingen binnen de sociale en zorgsector met verschillende ziektebeelden, zoals psychische en lichamelijke aandoeningen. Wij zijn actief en hebben ervaring in de beveiliging van:

 

  • Crisiscentra
  • GGZ
  • Ouderenzorgcentra
  • Sociaal maatschappelijk opvang
  • Tbs-klinieken, open- en gesloten afdelingen
  • Verslavingszorg
  • Ziekenhuizen

Er bestaan meerdere voordelen die beveiling in de zorg met zich meebrengt

Met onze ervaring, in brede zin, binnen de branche weten wij precies welke inzet nodig is bij welke risico’s en leveren wij vakbekwame en gecertificeerde beveiligers om hier invulling aan te geven. Daarnaast beschikt iedere werknemer bij ons over een BHV- certificatie en geldig VOG-verklaring.

Welzijn013

Biedt een luisterend oor voor cliënten.

Onze medewerkers

Houden dag en nacht een oogje in het zeil.

Beveiligers

Hebben de nodige kennis binnen de betreffende wereld.

Neem contact met ons op