ONDERSTEUNING

ONDERSTEUNING

ggz2

VERGOEDING VANUIT DE WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt hulp en ondersteuning aan mensen met een lichamelijke, psychische of mentale beperking in het dagelijks leven. Deze ondersteuning wordt vanuit de gemeente verschaft en zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en actief kunnen deelnemen aan onze maatschappij.

Ondersteuning of begeleiding door Welzijn 013 wordt vergoed vanuit de Wmo.

Zorg vanuit Wet maatschappelijke ondersteuning:

  • Begeleiding en dagbesteding
  • Ondersteuning bij mantelzorg
  • Financiële tegemoetkoming bij meerkosten chronische ziekte of aandoening
  • Opvang bij huiselijk geweld
  • Hulp in de huishouding
  • Maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld bij dakloosheid)
  • Vrijwilligers
  • Beschermde woonomgeving voor mensen met (langdurige) psychische stoornis

Vergoeding vanuit de WMO aanvragen

Welzijn 013 helpt u met uw aanvraag, stuur uw contactgegevens naar info@welzijn013.nl of via het contactformulier onder kopje contact.