GGZ

DSM PROBLEMATIEK

Problemen uit de DSM die wij behandelen zijn o.a.:

  • agressieproblematiek,
  • psychoses,
    trauma/angst- en PTSS,
  • depressie,
  • bipolaire stoornis,
  • verslavings- en eetproblemen,
  • identiteitsproblemen,
  • seksuele problematiek,
  • somatoforme klachten.

VERWIJZEN

Welzijn 013 biedt zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ en richt zich op cliënten van 18-70 jaar. Wilt u als verwijzer vooroverleg met een van de (klinisch)psychologen?
Neemt u dan contact op met het secretariaat via info@welzijn013.nl

Verwijzen is mogelijk via het Zorgdomein, ook kunt u uw eigen verwijsbrief per post verzenden, graag vermelden: BSN cliënt, AGB-code huisarts, verwijzing Basis GGZ of Specialistische GGZ, vermoeden van DSM-stoornis.

Om onze zorg optimaal bij de cliënt aan te laten sluiten, verzoeken wij u om relevante correspondentie over eerdere psychologische/psychiatrische behandelingen mee te sturen bij uw verwijzing. U kunt deze ook uploaden via het Zorgdomein.

Adresgegeven voor verwijzing op papier:
Welzijn 013
Postbus 2064
5001 CB
Tilburg

Betreffende Verwijzing

Contra-indicatie voor aanmelding bij Welzijn 013:

Welzijn 013 is een praktijk voor ambulante Basis GGZ en Specialistische GGZ en heeft daarom geen behandelvormen voor (ambivalente)suïcidaliteit.
Welzijn 013 heeft geen 24/7 bereikbaarheid.