Visie

Begeleiding, ondersteuning en veiligheid
Welzijn013 heeft als visie om binnen de zorgsector (specialistisch) te zorgen voor een veilig therapeutisch klimaat waarin de behandeling en cliënt centraal staan. Wij willen hoogwaardige begeleiding bieden en ondersteuning waar nodig, waardoor Welzijn013 een meerwaarde zal zijn binnen uw organisatie.

Samen met de opdrachtgever zorgen wij voor een veilig zorgklimaat waarin begeleiding, ondersteuning en veiligheid voorop staat en waarbij het behandelend personeel zich op haar kerntaken kan richten.

Dienstverlening

N

Onder dienstverlening verstaan wij:

– inzet voor korte- en lange termijn
– inzet bij bezetting problematiek
– inzet per casus

N

Wat verstaan wij onder calamiteiten:

– separeer bezoeken
– rechtbank bezoeken
– calamiteiten
– patiëntenvervoer

N

Er kan voor onze dienstverlening worden gekozen om de volgende redenen:

– bij verhoogde werkdruk
– bij een hoog ziekteverzuim
– bij hoog personeelsverloop
– er heerst een onveilig gevoel bij medewerkers en cliënten/patiënten
– bij stagnatie van behandel- en zorg processen
– inzet bij calamiteiten

N

Wanneer kan voor deze diensten gekozen worden:

– separeerbezoeken waarbij de veiligheid in het geding is.
– Rechtbank/ziekenhuisbezoeken met verhoogde veiligheidsrisico’s
– Als back up bij slechtnieuws of uitplaatsingsgesprekken
– Overplaatsingen van cliënten
– Indien politie niet wil assisteren.

Zorgverlening is maatwerk, dit geldt uiteraard ook voor onze calamiteitendiensten. Voor verdere informatie of om simpelweg de mogelijkheden te bespreken, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Welzijn013 zal altijd proberen om vaste medewerkers per locatie in te zetten.

N

Voordelen hiervan zijn:

– onze medewerkers zijn altijd op de hoogte van de werkinstructies
– onze medewerkers zijn bekend bij cliënten/patiënten en personeel
– onze medewerkers worden in het vaste rooster ingepland
– onze medewerkers worden snel opgenomen in uw bestaande team

Zorgverlening is vaak maatwerk. Daardoor zal er, voorafgaand aan de inzet van onze medewerkers, altijd nauw met u worden overlegd wat de vraag, de wensen en de doelgroep zijn van uw organisatie. Aan de hand daarvan zal er onder andere een werkinstructie worden opgesteld. Alle medewerkers die bij u worden ingezet zullen hiervan in kennis worden gesteld en overeenkomstig handelen.

Onder inzet bij calamiteiten verstaan wij opdrachten van minder dan 4 uur. Daarbij kunt u denken aan separatie bezoeken of begeleiding bij bezoeken aan externe instanties.

Neem contact met ons op